Fixa detaljerna inför lajvet


Att ordna ett lajv är alltid en utmaning. Om inte annat för att risken finns att det kan dyka upp något som förstör stämningen. Något som inte alls hör hemma i den tidsålder ni spelar som. Det här är givetvis framför allt ett problem när ni har ett medeltids- eller fantasylajv. Om någon glömmer lägga bort sin mobiltelefon mitt i ett känslofyllt utbyte mellan två rollpersoner kan allt falla. Här kommer några vanliga fallgropar kring lajv, och hur du kan undvika dem.

Mat och dryck

När man lajvar kommer man behöva äta och dricka. Det kan röra allt från lunch till stora banketter som ingår i scenariot. Det finns två sätt att angripa det här på: antingen kan ni behandla det som en off lajv-situation eller gå in för att se till att spelet inte störs. När ni till exempel arrangerar en större måltid är det en bra idé att ta ur allt ur förpackningarna. Om ni har köpt in en större mängd vin kan ni hälla upp det i krus eller karaffer. Saker som kommer förpackade i plast läggs upp på tidstypiska serveringsfat.

Försök också att i så stor utsträckning som möjligt baka bröd och laga mat från grunden. Om ni köper in catering eller halvfabrikat, försök behandla det på ett sätt som gör att det ser ut att höra hemma i er valda tidsperiod.

Personliga persedlar

Det finns gott om saker som inte hör hemma i ett lajv. Som redan nämnts, mobiltelefoner, men också klockor och annan icke-tidstypisk teknik. Se till att alla lämnar ifrån sig sådant direkt när de anländer till lajvet. Ha gärna någon som tar emot och frågar alla deltagare vad de kan tänkas ha på sig. Då kanske de tänker till en extra gång och slipper skammen av att helt plötsligt blotta ett par färgglada strumpor med bananmönster på.

När ni arrangerar är det bra att tänka på att många sådana saker som inte hör hemma på lajvet också är väldigt dyra och stöldbegärliga. Se till att det finns ett låsbart rum där ni kan förvara allt tills det är dags att åka hem. Gärna med personliga låsbara skåp.

Omvärldsfaktorer

Vissa saker är svårare att styra över. Oavsett hur pass inne ni är i ert lajv kommer det alltid finnas människor omkring er som kan råka komma in och störa. Behöver ni transportera er finns det en väg i närheten. På vägar kör bilar som inte hör hemma i tidsperioden. Likaså kan det dyka upp svampplockare, löpare eller andra störningsmoment.

Om ni hyr ett större skogsparti är det därför bra att planera ert spelupplägg utifrån detta. Försök hålla så många av spelets moment som möjligt borta från större vägar. Prata också med markägaren och se om det går att spärra av ert område. Även om allemansrätten gäller så kan ni på det sättet informera de som inte är med på lajvet om vad som pågår. Förhoppningsvis gör det att de tar större hänsyn till er och försöker undvika att störa er.