Lite om lajv


Lajv är en tungvrickare som kan kännas lite obekväm att försöka bilda med munnen. Det är trots sitt namn en aktivitet som tilltalar många, flera har faktiskt lajvande som sin största hobby alla kategorier.

Vad är lajv?

Lajv innebär att rollspela i en fysisk uppbyggd och lämplig omgivning. När man lajvar sätter folk på sig realistiska kläder som försöker övertyga publiken om att det är på riktigt, ungefär som skådespelande. Om man lajvar i en medeltidsmiljö tar man ofta på sig kläder som var normala för den tidpunkten samt andra smycken, hjälmar och vapen. Lajv kan man göra både inför publik men även med varandra för att bara ha kul en stund.

Hur blir man en lajvare?

Det är förhållandevis lätt att börja lajva och det krävs ingen åldersgräns eller liknande för att man ska få delta. Det bästa man kan göra är att höra av sig till den lokala lajvklubben och fråga om man får prova på, det brukar de flesta aktiva gilla då det trots allt inte är så väldigt populärt att sysselsätta sig med lajv. Om du börjar bli flintskallig och vägrar ha på dig peruk för att göra rollen trovärdig så kan tjänsten Nordic Hair hjälpa dig med att få återväxt av hår.

Vad är skillnaden mellan att skådespela och lajva?

Skådespela gör man så gott som alltid inför filmkameran eller för publik, men så är inte alltid fallet hos lajvare. I lajv ikläder sig deltagare helt fiktiva karaktärer, medan skådespelare kan porträttera berömda människor (som Ashton Kutcher när han spelade Steve Jobs i filmen Jobs). De största pengarna finns givetvis att hämta där folk betalar för att se dig, därför är det mest lukrativt att vara skådespelare.

Får man lajva var som helst?

Om man gör det inför publik måste man ha tillstånd beroende på var man tänkt sätta upp scenen. Det är inte tillåtet att bara börja uppträda spontant på folkparksscener och lägga ut kollektbössor. I privata lokaler finns det inga formella hinder, så inte heller i exempelvis skog och mark (givetvis i relation till Allemansrätten).

Hur blir man duktig på att lajva?

Som med allt annat gäller det att öva konstant, och gärna betrakta när andra gör samma aktivitet. För att verka trovärdig i levande rollspel så måste du gå in i karaktären och göra den både surrealistisk och realistisk på samma gång, den måste vara dynamisk för att väcka intresse hos folk och bibehålla detsamma.

Det kan kosta en del pengar att hålla på med lajv, och då avses främst kläderna man bär samt själva resorna till och från skådeplatsen. Om man samåker med andra lajvare kan man ofta få ner priset betydligt då man kan dela på bränslekostnader och kringavgifter som rör lajv med mera.