Regler för lajv


 

Lajv är en hobby som skiljer sig rätt rejält från andra. Det kräver en del regler från arrangörens sida, och är man ansluten till exempelvis Sverok kan man vara skyldig att följa vissa lagar. Den främsta anledningen till att man måste begränsa spelet är naturligtvis att ingen ska bli skadad. På många lajv finns det en en åldersgräns på grund av den ändå befintliga skaderisken. Utöver det finns det ofta även en erfarenhetsgräns. Är man nybörjare finns det nybörjarlajv, och för mer vana lajvare finns avancerade lajv. Dock styr arrangörerna bara de stora dragen i handlingen och man brukar kunna lägga ribban på en lagom nivå som lajvare. Många kanske inte alls är intresserade utav att slåss.

Arrangörerna bör se till att det finns möjligheter till sjukvård, även om man är ute i skogen. En trend i lajvvärlden är att personer som jobbar med sjukvård i verkligheten även gör det i lajvvärlden, och om man får en lättare skråma i spelet kan man då lajva ett läkarbesök. Utöver det ska snabba förbindelser till sjukvård vara ordnade. På många lajv bjuder arrangörerna även på maten för att den ska vara så tidstypisk som möjligt.