Vapen i lajv


 

Som beskrivet ovan handlar lajv om mer än våld. Många åker på lajv för att handarbeta eller sjunga visor eller för att bara få vara en annan person för en stund. Dock är det ändå så att striderna är en del av spelet som uppskattas av många. Spelet kan bli mer som en tävling, en sport som man blir bättre och bättre i. På denna sida kan man utforska vilka vapen som brukar användas. Där finns även information om kläder, tillbehör för matlagning och måltider. Man kan också kika på hur tälten ser ut. På sidan finns även information om olika lajv-event som man kan åka på.

I regel brukar man som nybörjare använda vapen av gummi. Det kallas boffring och innebär också att man inte får slåss på vissa ställen. På mer avancerade lajv kan man istället använda stålvapen, men då är reglerna kring slagtekniker mycket mer noggranna då skadorna kan bli värre.