Viktiga mötesplatser för lajvare


 

Det finns en hel del olika viktiga mötesplatser för lajvare i Sverige och många åker årligen på dessa. Eftersom lajvintresset är utbrett men samtidigt delas av en liten skara människor är det ett bra sätt för lajvare att träffas. Här är några utav de viktigaste mötesplatserna.

Medeltidsveckan

En av de största mötesplatserna för lajvare i Sverige är Medeltidsveckan som är på Gotland i varje år v. 32. Man kan säga att på medeltidsveckan träffas många typer av nördar, många håller på med flera av ovan nämnda sysselsättningar. Just lajvare skiljer sig från resten eftersom det då rör sig mer som ett skådespeleri och därav håller de sig lite vid sidan av de andra deltagarna. Lajvarna brukar ha egna tältläger på medeltidsveckan där man endast kan vistas om man följer vissa regler. Reglerna sätter man upp för att lajvet så långt som möjligt ska likna den miljön och tiden man återskapar. Ofta handlar det om att man inte får ha mobiltelefoner eller andra nutida prylar framme. I vissa tältläger måste kläder och skor vara tidsenliga och korrekta och man får då endast ha glasögon. Man äter inte nutida mat och och använder inte elektricitet. Det brukar finnas tunnor att tvätta sig i och öppna eldar att laga mat över. Kurstillfällen i hantverk och liknande brukar också förekomma.

Knutpunkten

Knutpunkten är en viktig mötesplats för lajvare, dock inte ett lajv. Knutpunkten är faktiskt en nordisk konferens som hållits varje år sedan 1997. Den flyttar runt mellan nordiska städer och 2018 kommer den att vara i svenska Lund. Knutpunkt är en viktig konferens där man tar upp olika förhållningsregler och särdrag inom lajvkulturen. Det kan röra krav på äkthet, hur man minimaliserar stridsinslag och annat våld, och hur man ska förhålla sig till verklighetens inflytelserika ämnen såsom politik. Knutpunkten, Har visat sig vara mycket betydelsefull för lajvare

Prolog

Prolog är ett konvent som hålls årligen i Sverige. Det brukar vara några dagar där man dels kan delta i minilajv, och dels kan man gå på föreläsningar och workshops. Syftet med Prolog är att främja och utveckla lajv i Sverige och det är föreningen Lajvverket som arrangerar konventet. Under en del av lajvet kan även den intresserade allmänheten delta, vilket har varit ett bra sätt för nya att hitta in i lajvets värld