10-års jubileum för Prolog


Prolog är ett svenskt konvent för alla utövare av hobbyn levande rollspel, alltså improvisationsteater inom ramar uppsatta av en arrangör som ofta pågår i flera dagar utan att deltagarna går ut ur sin karaktär. Det finns ett stort nordiskt och årligen återkommande konvent som heter Knutpunkt. Prolog var från början ett slags komplement till Knutpunkt med workshops, rollspelsevents och föreläsningar på svenska. Nu har konventet blivit en riktig institution inom denna hobby och arrangörerna ska vara stolta över vad de åstadkommit under de tio år som Prolog arrangerats. Det anses att Prolog bidragit till att göra levande rollspel till en förhållandevis trygg hobby vilket är viktigt för många då spelen kan innebära att man tänjer på både sina och andras gränser medan man ger sig hän åt denna mycket avancerade form av rolltagande. Prolog kan sägas attrahera en särskild grupp lajvare. Gillar man att göra dramaövningar i grupp och att teoretisera kring fenomenet levande rollspel så är detta en av årets höjdpunkter.

Lajvhobbyn har förändrats

Det har arrangerats ett historiskt rollspel utanför Kungsbacka och om det är något som bestått under årens lopp så är det intresset bland deltagare och arrangörer för spel baserade på medeltiden. Gärna med en dos fantasy. Redan tidigt på 90-talet arrangerades det andra typer av historiska spel. Bland annat en legendarisk trilogi som utspelades i 1920-tal miljö. En nyare tongång när det gäller levande rollspel är arrangemang som utforskar genusfrågor och makt på ett politiskt medvetet sätt. Där har olika programpunkter på Prolog ofta bidragit med inspiration som arrangörer tagit med sig in i sina arrangemang. Prolog har faktiskt varit sig ganska likt i tio år. Det är alltså snarare ett event som definierar hobbyn, än ett arrangemang som följer med i tiden. Även om man jobbat medvetet med att skapa en väldigt inkluderande miljö så ska det sägas att det inte är alla svenska lajvare som åker på arrangemanget. Det är snarare en angelägenhet inom en lite mindre grupp ganska inflytelserika arrangörer som har en gemensam värdegrund och som utifrån den utövar påverkan på hobbyn. Inte på ett konspiratoriskt sätt sätt utan de helt enkelt hämtar kraft och inspiration på Prolog och varandra.

Spela under enkla former

Prolog arrangeras alltid i Västerås som är något av ett litet mecka inom hobbyn. Bland annat för att en av Sveriges största föreningar, Enhörningen, residerar i staden. Det brukar komma ungefär 300 personer till Prolog. Något många uppskattar är möjligheten att delta i korta spel. Ofta är de mycket enklare än vanliga levande rollspel men å andra sidan kräver de inte att man förberett sig i flera månader och man kan vara med i flera stycken under en helg. leksaker som rekvisita kan förekomma i sådana spel och de kan sättas upp i ett vanligt klassrum som får representera en helt annan miljö. Till exempel ett skyddsrum. Annars är praxis på många rollspel att man måste lägga stor möda på sin utrustning och arrangörerna strävar mot att skapa en miljö som är så äkta som möjligt i relation till berättelsen i spelet. Det nordiska konventet Knutpunkt är känt bland lajvare för att vara en bra fest. Prolog däremot odlar en annan kultur och är alkoholfritt. All mat brukar vara vegetarisk.