Skillnaden mellan lajv och teater


För att förklara vad lajv är, är det vanligt att man jämför det med improvisationsteater. Denna liknelse stämmer dock inte, då lajv och teater skiljer sig på flera sätt.

Till att börja med finns självklart de ytliga skillnaderna, som att teater spelas på en scen (oftast) medan lajv vanligtvis sker på platser som är mer passande för den miljö man har tänkt sig för lajvet, som ett industriområde om det är ett framtidsdystopiskt lajv, eller en skogsglänta om det är ett fantasylajv. Det kan innebära att man behöver röja och bygga en hel del i skogen för att skapa byar, slagfält och annat som ingår i miljön. På Kellfri.se kan du bland annat köpa en skogsvagn, som kan vara till stor hjälp i detta arbete.

De viktigaste skillnaderna mellan lajv och teater finns dock inte på ytan, utan på djupet av vad lajv och teater egentligen är. Teater är en konstform som riktar sig utåt, och som är menad att spelas upp för en publik (oavsett om man följer ett manus eller improviserar). Skådespelarna ska därför kommunicera sin karaktärs känslor. När man lajvar är det istället det som sker på insidan av ”skådespelarna” som är viktigt; lajvaren känner karaktärens känslor, istället för att visa dem utåt. Lajv är med andra ord inte något som är menat att beskådas, utan något som är menat att upplevas.